Afkoop Utrechtse erfpacht


animatie-akte

Jij overweegt je erfpacht in Utrecht af te kopen. Dan wil je informatie en weten wat het gaat kosten. Wij bieden je een schat aan gratis juridische informatie. Bovendien hebben wij een vaste lage prijs voor de notariële akte die je nodig hebt. Kies voor onze notaris en geef die door aan de gemeente. Nergens is de prijs zo laag.
De gemeente Utrecht heeft in 2017 bekend gemaakt dat zij de mogelijkheid biedt om met forse korting de erfpacht af te kopen. Op de site van de Gemeente Utrecht staat een rekentool om een berekening te krijgen van wat het gaat kosten om jouw erfpacht af te kopen. Om de erfpacht daadwerkelijk af te kopen heb je een notaris nodig. Erfpachtnotaris Utrecht is een speciale goedkope dienst opgezet door de bekende website DoeHetZelfNotaris. ErfpachtNotarisUtrecht maakt jouw akte snel en goedkoop.

Notaris afkoop erfpacht

De afkoper van de erfpacht betaalt de kosten van de notaris. Dus heeft de koper ook het recht de notaris te kiezen. Daarbij heeft de gemeente Utrecht een voorkeur voor een notaris uit Utrecht. Dat is ook verstandig, want die beschikken over de juiste door de gemeente opgestelde modellen. Wij werken samen met een Utrechtse notaris.
Er ontstaat een driehoeksverhouding tussen jou, de notaris en de gemeente.

Afkoop erfpacht

In Utrecht bestaat de mogelijkheid om je erfpacht af te kopen. In plaats van de jaarlijkse canon (soort huur) kan je dan een bedrag in één keer betalen. Deze afkoop voor altijd, of eeuwige afkoop, levert je zekerheid en soms een financieel voordeel. De canon kan periodiek herzien worden. Een voordeel dat de gemeente nu biedt is dat ze afkoop wil baseren op de WOZ waarde van 1 januari 2015 (die heeft u ontvangen in 2016). Door de sterk gestegen woningprijzen in Utrecht is dat dus heel voordelig.
Cijfer 5

Vastklikken Canon

De andere optie is dat je de erfpacht niet afkoopt, maar wel vastlegt. Je kiest dan voor eeuwigdurende erfpacht. Met eeuwigdurende erfpacht ben je van de periodieke verhoging af.

Wij hebben in 5 stappen uiteengezet wat je moet doen en hoe het werkt om jouw erfpacht af te kopen.